รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-03-10เซี่ยงไฮ้ 2562 เนื้อหอม
2020-03-03ช่วงวิกฤต corona ไวรัส
2020-02-25จีนเร่งปรับปรุงกฎระเบียบท้องถิ่น/ Brexits
2020-02-18ลาวเปิดด่านสากล
2020-02-11สปป.ลาว ส่งออกเยื่อกระดาษ
2020-02-04เจาะลึก Electromobility นครแฟรงก์เฟิร์ต
2020-01-28การฉลองตรุษจีน
2020-01-21ลาวยกร่างดำรัสว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2020-01-14ซาอุดิอาระเบียยกระดับท่าเรือ