รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-09-03ผลกระทบและการปรับตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์ จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
2019-08-27ทย-ฟินแลนด์ ร่วมส่งเสริม digital startups พร้อมพัฒนาเป็นการค้าสองทางแทนการค้าดั้งเดิม
2019-08-20เจาะลึกนโยบายท่องเที่ยวเช็ก / นิวซีแลนด์เลิกใช้พลาสติก
2019-08-13ไต้หวันพัฒนาพลังงานลม / จับตาเศรษฐกิจ สปป.ลาว
2019-08-06อุตสาหกรรมมังสวิรัตโตต่อเนื่อง / Dubai Expo 2020
2019-07-30ฟิลิปปินส์สร้างระบบรับรองฮาลาล
2019-07-23ฟิลิปปินส์ประกาศเลิกนำเข้าเนื้อสัตว์จากเยอรมนีป้องกันโรค ASF
2019-07-16UNCTAD รายงานการลงทุน / สิงคโปร์บริโภคเนื้อทางเลือก
2019-07-09ถั่วเหลืองสหรัฐฯ / EU เผยแพร่รายงานอุปสรรคการค้า