รายการ



จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-11-05นวัตกรรมเนื้อสัตว์เทียมของ Startup อิสราเอล
2019-10-29คณะรัฐมนตรีจีนประกาศมาตรการเปิดกว้างธุรกิจธนาคารและบริษัทประกันภัยของจีน
2019-10-22UAE พัฒนา AI / อนเดียวกับนโยบาย EV 2019
2019-10-15สปป. ลาว ยกระดับความร่วมมือกับญี่ปุ่น ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2019-10-08นครดานังปักธงส่งเสริมโครงการเพื่อดึงดูดการลงทุน
2019-10-01ปากีสถานถอนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%
2019-09-24UNCTAD เปิดตัว Digital Economy Report 2019 ที่ กรุงเทพมหานคร
2019-09-17ออาเตรเลีย แหล่งธุรกิจแร่ธาตุสำคํย
2019-09-10เดนมาร์กเปิดโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ