รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-09-08การแข่งขันนวัตกรรมของสหภาพยุโรป 2563
2020-08-25โอกาสด้านการค้าเวียดนาม
2020-08-18เทคโนโลยีโรมาเนีย
2020-08-11EU ออกยุทธศาสตร์
2020-08-04สถานการณ์เศรษฐกิจในปากีสถาน
2020-07-28สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์
2020-07-21ผลกระทบจาก COVID-19 เช็กนำเข้าสัตว์ปีกจากไทยลดลง
2020-07-14ไทยติด 60 อันดับแรกด้านระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสู้อนาคตประจำปี 2020
2020-07-07นครหยินชวน ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มอีก 189 โครงการ