รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-11-24โอมานอนุมัติงบประมาณ 5 ปี
2020-11-17เขตเมืองใหม่กุ้ยอันก่อสร้าง
2020-11-10สปป.ลาว พัฒนา Smart Card
2020-11-03นโยบายท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน
2020-10-20เวียดนามส่งออกกุ้งไป KOREA
2020-10-13เวียดนามผลักดันการส่งออกประมง
2020-10-06ติดตามมาตรการ UK
2020-09-29ผลกระทบเศรษฐกิจแอฟริกา
2020-09-22การส่งออกกาแฟของ สปป.ลาว