รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2019-08-28วิทยาศาสตร์แห่งความเกียจคร้าน : อะไรทำให้เราเกียจคร้าน
2019-08-2310 ประโยชน์ของไข่ต้ม / 5 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาจากความบังเอิญ
2019-08-09ตำราเรียนที่ดีคือการ"เรียนรู้นอกบ้าน" / สถานที่เที่ยวที่ลูกอยากพาแม่ไป
2019-08-07สุขภาพกับผู้สูงอายุ
2019-08-02วันสตรีไทย 1 สิงหาคม
2019-07-31สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Internship Program
2019-07-26MagFish ปลารักษ์โลก
2019-07-24สมุนไพรกับสุขภาพผิว
2019-07-19เคล็ดลับการสร้างความสุขให้แก่ชีวิต / 5 ลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดี