รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-02-04เมื่อฝุ่น (ยัง) คลุมเมือง
2019-01-28ความยั่งยืนเริ่มได้ที่ตัวเรา
2019-01-21ทางของฝุ่น : แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
2019-01-14ปีใหม่ เปลี่ยนใหม่ : วิธีเปลี่ยนของใช้ในชีวิตประจำวันให้กรีนขึ้น
2019-01-07ปีใหม่ เปลี่ยนใหม่ ปณิธานใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2018-12-31วิธีส่งความสุขแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2018-12-24หลังคาสีเขียว : จากกองขยะสู่หลังคาบ้าน
2018-12-17การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2018
2018-12-10บทบาทภาคเอกชนและประชาสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน