รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-07-30คลื่นความร้อนเล่นงานญี่ปุ่น สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-07-23วงการกีฬากับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2018-07-16น้ำท่วมญี่ปุ่น อุทกภัยใหญ่ในรอบ 36 ปี
2018-07-09The Ocean Clean up Project ​: ภารกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มโย 23 ตอน 2
2018-07-02The Ocean Cleanup Project ภาระกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มวัย 23
2018-06-25"ผลิตภัณฑ์ย่อยเก่ง Bio-degradable Products"
2018-06-18นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2018
2018-06-11รุ่งอรุณของการแยกขยะที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
2018-06-04World Environment Day 2018 วันสิ่งแวดล้อมโลก