รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


เพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, เพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-09-17พลาสติก - ทางเลือกพลังงานแห่งอนาคต
2018-09-10แผ่นดินไหวฮอกไกโด ไต้ฝุ่นเซบี ญี่ปุ่นกับการรับมือภัยพิบัติ
2018-09-03ยุงกับความเป็นเมือง และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-08-27ติดตามสถานการณ์เมืองทรุดตัว
2018-08-20มหกรรมกีฬากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ เอเชี่ยนเกมส์ 2018 โอลิมปิก 2020
2018-08-13สถานการณ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ 2018
2018-08-06
2018-07-30คลื่นความร้อนเล่นงานญี่ปุ่น สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-07-23วงการกีฬากับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก