รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-06-17สัตว์ใต้ทะเล ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2019-06-10อบต.หนองตาแต้ม : รู้นำพลังงานทางเลือก
2019-06-03เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 4
2019-05-27วิทยาศาสตร์กับโลกร้อน
2019-05-20ไขปริศนาโลกร้อน
2019-05-13สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECOSOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 2
2019-04-29สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECO SOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 1
2019-04-22ส่องสวีเดน : ต้นแบบประเทศจัดการขยะ
2019-04-15ภัยร้ายขยะพลาสติก