รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-04-08เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 3
2019-04-01เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 2
2019-03-25เทรนด์ร้อนรักษ์โลก
2019-03-18Challenge for change
2019-03-11Fabscrap เมื่อผ้ากบามมาเป็นปัญหาขยะ
2019-03-04แฟชั่นได้แบบ "ยั่งยืน"
2019-02-25เมืองสีเขียว เมืองอนาคต
2019-02-18Sustainable Consumption Story : ทางเลือกของคนติดหลอด
2019-02-11Polar Vortex ลมวนขั้วโลกหนาวหนักที่สหรัฐอเมริกา