รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-10-16ทำความรู้จักกับสาธารณรัฐแทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-15เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ (ตอน 2) ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-10ประวัติของน้ำดื่มโคคา-โคล่า ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์
2013-10-09บทสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรืองการเดินทางเยือนต่งประเทศของนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-08เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-04การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-10-03นักประพันธ์เพลงชื่อดังของโลก เบโธเฟน/ โมนาโค ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์, คุณญาณิน และคุณณัฐชา
2013-10-02ทำความรู้จักสาธารณรัฐโมซัมบิก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-10-01เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชา ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล