รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-05-16การนำภาคเอกชนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลีย/ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-05-15ปรากฎการณ์ Social Network ในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-14เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-10รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-05-09ประเทศเบลเยี่ยม/ ข่าวน่ารู้รอบโลกดำเนินรายการโดยคุณปวีณ บุษกรเรืองรัตน์
2013-05-08สัมภาษณ์คุณพรภพ อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา เรื่องพันธกรณีด้านการป้องกันประเทศที่ไทยทำกับต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-05-07เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-05-02ASEAN Summit/ ข่าวรอบโลก/ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-05-01จีนให้เงินช่วยเหลือแอฟริกา 7.5 หมื่นล้าน/ ท่าทีของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22/ ประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวัน ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร