รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-10-30ประวัติความเป็นมาของการถวายกฐินในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-25ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรับตำแหน่งสมาชิก UNSC ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-10-24สิทธิมนุษยชนในโลกเบื้องต้น/ สิทธิสตรี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณษมาธา
2013-10-23ประเพณีวันออกพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-22เรื่อง มรดกโลกในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-10-18การประชุม seoul conference on cyberspace 2013 ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-10-17วันขจัดความยากจนสากล/ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ/ ไข้หวัดนก H7N9 ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์​อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-10-16ทำความรู้จักกับสาธารณรัฐแทนซาเนีย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร