รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-09-10เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-09-06อาเซียน-จีน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-09-05อาหรับสปริง/ นักประดิษฐ์โทรทัศน์เครื่องแรกของโลก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ คุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-09-04ลู่ทางการทำธุรกิจในมดากัสการ์ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-09-03เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-08-29ประสบการณ์เรียนที่เยอรมนี/ ข่าวรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-08-28ทำความรู้จักสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-08-27เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในลาว ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-08-23วาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน