รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-12-17พัฒนาการนิวเคลียร์ของอิหร่าน (ต่อ) ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ และคุณทิพย์สุดา
2013-12-12การแปลงเด็กชาวโปแลนด์เป็นเยอรมันของนาซี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณปาจรีย์
2013-12-11นายเนลสัน แมนเดอล่า ถึงแก่อสัญกรรม/ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-แอฟริกาใต้ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-06สถานการณ์ชุมนุมในยูเครน/ การเสียชีวิตของเนลสัน แมนเดลลา ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-12-05การป้องกันการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในเวทีโลก ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณณรงค์
2013-12-04ราชอาณาจักรอันดอร์า/ คอโซโว ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-03ความขัดแย้งในซีเรีย/ พัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน ดำเนินรายการโดยคุณรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล
2013-11-29จอร์แดน สมัครสมาชิก UNSC /ความตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-11-27พายุไห่เยี่ยน มัจจุราช วาตภัยถล่มฟิลิปปินส์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ