รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-08-0210 ปี หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-08-01การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณษมารา
2013-07-31สัมภาษณ์นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา โครงการราชพฤกษ์สัญจร 2556 ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-30เรื่อ สถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน ดารุสซาลาม ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-26การประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่ 46 ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-07-25ความสัมพันธ์ไทย-วาติกัน / สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ AEC ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์ และคุณพิชชาภรณ์
2013-07-24ทิศทางการต่างประเทศงไทย ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-07-23เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน ดารุสซาลาม ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-07-17โครงการสัมภาษณ์เยาวชนไทยในสหรัฐ และออสเตรเลีย กลับแผ่นดินแม่ ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร