รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2013-07-02เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-06-28การประชุม FEALAC ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ที่บาหลี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-06-27เยอรมนี/ ข่าวรอบโลก/ สอนภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2013-06-26การประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี ของบราซิล ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-06-25เรื่อง มรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล
2013-06-21การเยือนฟิลิปปินส์ของรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณพลพงศ์ วังแพน
2013-06-20จำกัด พลางกูร เสรีไทย/ ประวัติเพลงชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์, คุณเกศสุดา และคุณพรณรงค์
2013-06-19การประชุม ไทย- กัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณไกรวัฒ ภมรบุตร
2013-06-18เรื่องมรดกโลกและสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาศิริ อมาตยกุล