รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2013-06-12พระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ห. หน้าที่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-06-05ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร ส. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-05-29ตอน พระเจ้าอยู่หัว กับตัวอักษร ส. สระสุวรรณชาด ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-05-22ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับอักษร พ. พระสมเด็จ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-05-15ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-05-08ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับอักษร พ. พระมหาชนก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-04-24พระราชพิธีราชาภิเษก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-04-10ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร พ. พร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-03-27ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร ป. ปลานิล ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ