รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2013-04-24พระราชพิธีราชาภิเษก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-04-10ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร พ. พร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-03-27ตอน พระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร ป. ปลานิล ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-02-13ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ต.เต่า ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-02-06ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-01-30ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับตัวอักษร จ. แจ๊ส ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-01-23ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ง. งู ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-01-16ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ก-ฮ (ตอนคุณธรรม) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-01-09ตอนพระเจ้าอยู่หัวกับอักษร ก-ฮ. ตอนความดี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ