รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2014-05-07ตอน วังบ้านหม้อ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์​ กันทาใจ
2014-04-30ตอน วังนางเลิ้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-04-23ตอน วังท่าพระ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-04-16ตอน วังบางขุนพรม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-04-09ตอน วังสวนผักกาด ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-04-02ตอน ตำหนักปลายเนิน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-26พระมหากษัตริย์กับสิทธิมนุษยชน 2 ดำเนินรายการโดยสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-19พระมหากษัตริย์ กับ สิทธิมนุษยชน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-12พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 20 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ