รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2013-10-23พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-16พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-09พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-02พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2013-09-25พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-18พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-11พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-04พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-08-14ต้นไม้ที่ทรงปลูก5