รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2014-03-26พระมหากษัตริย์กับสิทธิมนุษยชน 2 ดำเนินรายการโดยสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-19พระมหากษัตริย์ กับ สิทธิมนุษยชน 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-12พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 20 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-03-05พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 19 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-01-08พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 18 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2014-01-01พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 17 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-25พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 16 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-18พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 15 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-12-11พระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี ตอน 14 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ