รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2013-09-18พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-11พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-04พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-08-14ต้นไม้ที่ทรงปลูก5
2013-07-31ต้นไม้ทรงปลูก 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2013-07-24ต้นไม้ทรงปลูก 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-17ต้นไม้ทรงปลูก 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-10ต้นไม้ทรงปลูก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-07-03เส้นทางเกลือ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ