รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ พระราชพิธีและการใช้คำราชาศัพท์

วัน หัวข้อ
2013-11-13พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 11 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-11-06พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 10 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-30พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-23พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-16พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-09พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-10-02พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2013-09-25พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2013-09-18พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ