รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-07-30โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ และ ละครไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
2018-07-23โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปไทยในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์
2018-07-16โครงการเผยแพร่ภาพและละครโทรทัศน์ไทย
2018-07-09โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เยอรมนี
2018-06-25โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 3
2018-06-18โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 2
2018-06-11โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรป ตอนที่ 1
2018-05-21โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 1
2018-05-14การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์