รับฟังรายการสด
SDGs สร้างด้วยกันSDGs สร้างด้วยกัน
17:30-18:00 น.

รายการภัทริยา ชูสกุล

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ ภัทริยา ชูสกุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-04-01โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา
2019-02-11กฐินพระราชทานอินเดีย
2019-01-21กฐินเวียดนาม
2019-01-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีประณิธิปูรณะมหาวิหาร เนปาล
2018-12-31การเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ เมืองทวาย สหภาพเมียนมา
2018-12-24การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
2018-12-10กฐินพระราชทานภูฏาน
2018-11-26การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ ประเทศมาเลเซีย
2018-11-19โครงการกฐินพระราชทานในประเทศต่างๆ