รายการภัทริยา ชูสกุล

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ ภัทริยา ชูสกุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-08-24จากต้นไม้ธรรมดา สู่เครื่องดื่มแห่งมวลมนุษยชาติ (ตอนที่ 2)
2020-08-17จากต้นไม้ธรรมดา สู่เครื่องดื่มแห่งมวลมนุษยชาติ
2020-08-03ละครโทรทัศน์เกาหลี (ตอนที่ 2)
2020-07-27ละครโทรทัศน์เกาหลี (ตอนที่ 1)
2020-07-20วงการภาพยนตร์ไทยยุค New Normal
2020-07-13Digital Soft Power วิถีใหม่หลัง COVID-19
2020-07-06ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นในประเทศไทย (ตอนที่ 3)
2020-06-29ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
2020-06-22ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นในประเทศไทย (ตอนที่ 1)