รายการภัทริยา ชูสกุล

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ ภัทริยา ชูสกุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-03-30เทศกาลภาพยนตร์ (ตอนที่ 1)
2020-03-23แนวทางการส่งเสริมสื่อบันเทิงไทยไปสู่สากล
2020-03-16Soft Power ในโลกปัจจุบัน
2020-03-09เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2
2020-03-02เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1
2020-02-24ภาพยนตร์ไทยในกระแสโลก ตอนที่ 2
2020-02-17ภาพยนตร์ไทยในกระแสโลก (ตอนที่ 1)
2020-02-10การทูตวัฒนธรรมและ Soft Power โลกในปัจจุบัน ตอนที่ 2
2020-02-03การทูตวัฒนธรรมและ Soft Power โลกในปัจจุบัน ตอนที่ 1