รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-05-24วันวิสาขบูชา ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-2310 อย่างอาหารอันตรายต่อสุขภาพ/ 5 สุดยอดอาหารดีทอกซ์ ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-22การใช้โต๊ะหมุนในการรับประทานอาหารจีน/ มารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก/ เตือนภัยใกล้ตัวจากการใช้เมลล์ ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-21สุดยอดเคล็ดลับลดน้ำหนักด้วยอาหารเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-209 ขั้น เอ่ยคำขอโทษอย่างมีฟอร์ม/ ประโยชน์ของยาคูล ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-1710 เคล็ดลับสร้างสมาธิ และแรงจูงใจในการทำการบ้านให้ลูก/ ทฤษฎ๊ลิง 3 ตัวของขงจื๊อ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-16รู้ทันโรคไร้พรมแดน/ รับมือภัยเงียบจากประชาคมอาเซียน/ เคล็ดลับช่วยจำและวิธีบริหารสมอง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-157 นิสัยอันตรายในเฟสบุ๊ค/ เตือนภัยระวังแมงกระพรุน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-14รอยยิ้ม พลังชีวิตที่คาดไม่ถึง/ 8 เทคนิคสอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตนเอง ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย