รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-10-17กินกล้วยวันละ 2 ผล เกิดประโยชน์มหาศาล/ คุณค่าทางโภชนาการของไข่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-1610 ของกินเล่นที่ช่วยแก้อาหารนอนไม่หลับ/ เตือนภัย เด็กไทยติดพนันกว่า 2.8 ล้านคน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-1522 ทริค สยบสารพัดคราบสกปรกด้วยมะนาว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-14หลักออกเจอย่างถูกวิธี/ สารพัดวิธีกินผักแบบแนียนๆ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-11โรคกลัวรู ภาวะโฟเบีย/ กินกล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ/ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อของคน Gen Y ดำเนินรายการโดยคุณบุญรัตย์ แสงทอง
2013-10-10102 ปี แห่งการสถาปนาไต้หวัน/ ขมิ้นขาว สรรพคุณดี ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-09รู้ไว้นิสัย 10 อย่างที่ทำให้สมองพัง / ประเภทของชา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-08เทศกาลกินเจ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-0710 วันของเทศกาลกินเจ/ โรคอันตรายที่มากับหน้าฝน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย