รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-04-26อาบน้ำตามแบบโบราณว่าไว้/ 10 ผลไม้ไทยที่มีสารต้านมะเร็งสูง/ ลมในโลกร้อน (3) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-25กาแฟมีผลดีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร/ 5 เทคนิค พิชิตความสำเร็จในการทำงาน/ E-mail เรื่องเบสิคที่พลาดได้/เตือนภัย รถสาธารณะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-24กล้วยไม่ได้กล้วยอย่างที่คิด/ ลูกกินข้าวยาก/ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังไข้หวัดใหญ่ถามหา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-23วันคุ้มครองโลก Earth Day/ เที่ยวทะเลช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-22การรับมือกับอากาศร้อน/ 8 อาหารลดเครียดอย่างได้ผล
2013-04-19ต้นกำเนิดคาราโอเกะ/ อ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย/ เหรียญสดุดีสัตว์กล้าหาญ/ ลมในโลกร้อน (2) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-1810พระธาตุที่ควรสักการะ/การศึกษาไทยไล่หลังชาวโลก/สารพัดเล่ห์ตีนแมว ดำเนินรายการโดย เบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และ ณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-17ร้อนให้ถูกเวลา เย็นให้ถูกเวลา/ 10 อาหารที่ควรระวังในหน้าร้อน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-1650 เรื่องที่ดีที่สุดในกทม/ เตือนภัยกระจกโรงแรม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย