รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-07-117 เคล็ดลับ บรรเทาอาการปวดข้อ/ รู้เท่าทัน ระวังโรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-10ดนตรีบำบัด ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-09แต่ออกกำลังกายก็ระบายอารมร์ได้แล้วนะ/ เล่นคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-084 วิธีป้องกันอัลไซเมอร์/ sleep texting/ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-07-05ไอแบบไหนให้ใช้ยาให้เหมาะสม/ เมื่อไหร่ที่หมอแนะตัดทอนซิล/ Facebook ทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเปลี่ยนไป ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-07-04รังนกนางแอ่น-สุขภาพคน/ รังนกแท้ แต่คุณค่าแค่ไหน/ สรรพคุณ อันตรายของรังนก ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-03เปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน/ โอเมก้า 3 อาจลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-07-02กระดูกและฟันสำคัญอย่างไร/ แคปซูลทำมาจากอะไร/ 5 จุดเสี่ยง กระเป๋าหาย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-01เรื่องของสุนัข ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัคน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย