รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-08-30สมุนไพรต้านหวัด/ ผลกีวี่มหัศจรรย์ผลไม้เต็มคุณค่า/ เกียวโต ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-29ประวัติศาสตร์การบริโภคนม/ เตือนภัยหลอกซื้อสินค้าสุขภาพ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-08-28ลิปสติกอันตรายผสมโลหะหนักเป็นพิษ/ เตือนภัยสลิปจากตู้ ATM เสี่ยงถูกฉกเงิน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรืองทอง
2013-08-27หนูอยากสูง/ หวานไป เค็มไป มันไป ไม่ดี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-08-26วิธีที่จะทำให้เป็นเพื่อนซี้ตลอดไ/ 10 นิสัยไม่ดี จะทำให้เพื่อนยี้/ ประตู 2 บาน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-08-23มารักษาอาการปวดก้นกบ/ ยูโด/ การห่อของขวัญ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-08-22อาการเล็กๆ ของร่างกาย/ เครื่องดื่มที่ช่วยให้ดูดีขึ้น/ เตือนภัยสมุนไพรปนเปื้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-08-21อาหารที่คนทำงานต้องไม่พลาด/ หยุดทำร้ายกระดูกสันหลังกันเถอะ/ ซื้อสินค้าออนไลน์ ซื้อขายง่าย แต่ภัยเงียบ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-08-20คุณเป็นใครในผู้ใช้เฟสบุ๊ค ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย