รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-11-04พระนิพนธ์เรื่องสำคัญของสมเด็จพระสังฆราช/ 10 คติธรรมคำสอนแง่คิดดีๆ จากสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-11-01วันฮาโลวีน , อันตรายขนมปังไม่มีวันบูด ภัยใหม่กินถึงตาย , สาวงามสมัยโบราณของจีน
2013-10-31โรคไอบีเอส/ การกินยาก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-30คุณธรรมน้อมนำของสมเด็จพระญาณสังวรฯ / ว่านหางจระเข้ของเย็นมีมนต์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-29พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-28พระประวัติเบื้องต้นของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1 ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-10-25นมพร่องมันเนย/ ไทย-ญี่ปุ่น และสื่อโทรทัศน์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-10-24ผลไม้ไทยสารต้าอนุมูลอิสระเพียบ/ คนเป็นมะเร็งจะไม่ตายแล้ว/ กินรับหน้าหนาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-10-23ความเป็นมาวันปิยะมหาราช ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร