รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-07-17ฟ้าผ่า มหันตภัยร้ายในฤดูฝน/ 17 โรคร้ายมากับฝน/ เตือนภัย แก๊งหวยล็อค เชื้อร้ายฆ่าไม่ตาย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-16เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนม/ ดื่มนมแบบไหนดี/ ดื่มนมให้ได้แคลเซียม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-15ไม้จิ้มฟันอันจิ๋ว แต่สารพัดประโยชน์/ อาการปวดท้องทักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-12แอปปเปิ้ลต่างสี ประโยชน์ดีต่างกัน/ ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก/ อิคคิวซังคือใคร ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-07-117 เคล็ดลับ บรรเทาอาการปวดข้อ/ รู้เท่าทัน ระวังโรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-10ดนตรีบำบัด ดำเนินรายการโดยคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-07-09แต่ออกกำลังกายก็ระบายอารมร์ได้แล้วนะ/ เล่นคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-07-084 วิธีป้องกันอัลไซเมอร์/ sleep texting/ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-07-05ไอแบบไหนให้ใช้ยาให้เหมาะสม/ เมื่อไหร่ที่หมอแนะตัดทอนซิล/ Facebook ทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเปลี่ยนไป ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง