รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-09-26หลักคิด 20 ข้อจากท่าน ว. วชิรเมธี/ เตือนภัย น้ำท่วม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-2512 สัญญาณของร่างกายว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยน/ เตือนคนไทยรู้รับมือสภาพอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-2439 เหตุผล ความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-2339 เหตุผลความเป็นกรุงเทพฯ ในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (1) ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-20เทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ญี่ปุ่น/ การชมพระจันทร์ของญี่ปุ่น/ ตำนานเจ้าหญิงคากุยะ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-19โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม/ สุขภาพดีสร้างได้ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-18สัตว์ป่าคุ้มครอง/ สัตว์ป่าสงวน ดำเนินรายการโดยเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-17ยาคูล..เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-09-16เครื่องดื่มทำให้อ้วนได้จริงหรือ/ อย่าชะล่าใจ เครื่องดื่มไดเอต ไม่ได้ทำให้ผอม ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง