รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-05-13แกว่งแขนลงพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ/ 9 ทริคดีๆ เพิ่มความจำอัพสมองให้สดใด ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-10ท่านอนตะแคงขวา/ 10 อันดับไอศรีมของญี่ปุ่น/ โนแรบัง (1) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-09ดอกไม้ประดิษฐ์งานมงคล/ เตือนภัย โดนฉกรถ ขณะจอดปัสสาวะข้างทาง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-08น้ำแร่ดื่มทุกวันทำให้ร่างกายเสียสมดุล/ เตือนภัย ซีอิ๊วขาวปลอม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-075 นิสัยการกินของ 5 ชาติที่ควรเอาอย่าง/ 7 สิ่งที่เฟรชชี่ต้องเจอในรั่วมหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-065 อาชีพในฝันของเด็กไทย/ นมเพิ่มพลังสมอง/ ระวังเตือนดื่มน้ำเย็นอาจทำให้อุณหภูมิเพี้ยน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-05-03มะปราง/ ผลของความเครียด/ ลมในโลกร้อน(จบ) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-05-02วาฬสีน้ำเงิน/ พายุใต้ฝุ่นคืออะไร/ เลือกอาหารใส่บาตร/ ภัยจากแดดร้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-05-01วันแรงงานแห่งชาติ/ เตือนภัยเครื่องบินตกหลุมอากาศบ่อยขึ้น/ รถซิ่ง เด็กซิ่ง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ