รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2016-05-17การทำทองคำเปลว/ มัณทะเลย์/ คำศัพย์ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-05-10วัดกุโสด่อ/ ประโยค "อยากไปย่างกุ้ง" ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2016-05-03ชมสะพานไม้อูเบ่ง/ ทบทวนประโยคอดีต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-26ชมวิหารไม้สักทองแกะสลักวัดชาวนันด่อ/ ประโยคกาลอดีต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-19กราบพระมหามยมุนีแห่งเมืองมัณทะเลย์/ ประโยค กริยา+คำถาม กินแล้วหรือยัง ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-124 กระทรวงที่ ดอว์อองซานซูจีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ สงกรานต์+ ประโยคอดีต กริยา+ แล้วหรือยัง? ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-04-05ชมภาพในพระราชวังมัณทะเลย์/ คำถามด้วย Negative การตอบรับ+ปฏิเสธ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-03-29ประวัติพระราชวังมัณทะเลย์ในอดีต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์
2016-03-22เที่ยวมัณทะเลย์ฮิล/ ประโยคปฏิเสธ/ อนาคต ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด และคุณภานุวัฒน์ ลักษณาวงศ์