รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2014-01-03กิจกรรมฉลองวันสิ้นปีของคนญี่ปุ่น/ ตุ๊กตาดารุมะ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-01-02ความลับของร่างกาย/ อาบน้ำอุ่นจัดเกินไป เสี่ยงโรค ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2014-01-01ไหว้พระปฏิมา 9 แผ่นดิน/ ประวัติและความหมายของธงชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณวรรษมน
2013-12-311 มกราคม 2557 ส.ค.ส พระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-301 มกราคม 2557 วันปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-12-27อาบน้ำอุ่นจัดเสี่ยงโรคผิวหนัง/ พักรบวันคริสตมาส ปี 1914/ ลุงซานต้า/ ปฏิทินจันทรคติ/ ปฏิทินสุรยคติ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-12-26การปลูกดอกทานตะวัน/ ประวัติเนลสัน แมนเดลลา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณวรรษมน
2013-12-2510 เหตุผลที่ทำให้กลายเป็นคนอ้วน/ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรืองทอง และคุณวรรษมน
2013-12-24