รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-09-12ผักผลไม้ 5 สี ของดีมีประโยชน์/ ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย/ เตือนภัยในแก้วชาไข่มุก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-11สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ/ ผักพื้นบ้านไทย/ หน้าฝนอันตรายระวังไฟชอต ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-109 วิธีทำให้ห้องนอนเย็นฉ่ำ ประหยัดไฟ/ 6 เทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-0915 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับปาก และฟัน ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-06สาเหตุที่ใช้เฟซบุ๊คมากเกิน ทำให้เศร้าและโดดเดี่ยว/ กลิ่นช็อคโกแลตเพิ่มยอดขายหนังสือ/ เศรษฐีเส้นฟาง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-09-05ประโยชน์10 ข้อจากการงีบหลับ/ หลากวิธีแก้ปัญหาจากงาน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-04ทายนิสัยจากผลไม้ที่ชอบ/ วิธีกำจัดเสมหะแบบธรรมชาติ/ ชาวโลกกินทิ้งกินขว้างอาหารกว่าครึ่งโลก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-09-03แนะนำเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการเตรียมตัวก่อนไปทะเล ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-09-0210 วิธีป้องกันโรคร้ายจากเทคโนโลยี/ Hello ติดโรคอันตราย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย