รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2013-06-28ชมลูกอย่างไรให้ลูกภาคภูมิใจและไม่หลง/ เรื่องของปวดขา/ ความหมายหลากหลายของเจ้าแมวกวัก Maneki neko ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-06-27ชื่อนั้นสำคัญไฉน? ตั้งไว้เป็นมงคลชวนจดจำ/ สาระน่ารู้เรื่องดวงตา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-26ไขปริศนาคำสาปฟาโรห์/ นักวิจัยเตือนอย่าวางใจ H7N9 / เตือนภัย บทเรียนหญิงไทยนิยมคู่รักต่างชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-25ข้อห้ามเกี่ยวกับตะเกียบ/ 9 สิ่งที่กินคู่กับชาเขียวจะยิ่ง ดีคูณสอง ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-06-24การสอบติดตรงมีผลดีนานับประการ/ 8 กฎหมายสุดแปลก ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-06-21ปัญหายาระบายกับผู้สูงอายุ/ แฟชั่นชุด นักเรียหญิง ของแต่ละประเทศ/ มารู้จักชุดนักเรียนของญี่ปุ่นกัน ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-06-20นาฬิกาแห่งชีวิต/ เตือนภัย ฟาร์มประมง ระวังโรคระบาด ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-19คุณหมอขอบอก "เด็กพูดช้า"/ นำ้มันมะพร้าว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-06-1810 อาหาร ตัวการทำท้องเทีย / กนอะไร ช่วยป้องกันภูมิแพ้ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย