รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-01-23ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-01-22กฎเหล็กการใช้โทรศัพท์ 18 ข้อของวัยรุ่น ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-21สารพัดวิธี มองโลกในแง่ดี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-18ไข้เลือดออกบุกรุง/ IQ เด็ก กทม. สูง แต่ EQ เด็กไทยต่ำ/ มหาวิทยาลัยในจีนจัดสอบโดยไม่มีครูคุม/ 18 ม.ค. วันกองทัพไทย/ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-01-1715 กฎทองของการ"กิน"ที่ทำให้าุขกายสบายใจ/ 5 วิธี สร้างเพื่อนอันดับ 1 ในใจกัน ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย และคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ
2013-01-16วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2556 ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย
2013-01-15การรู้จักคำถามเป็นศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-14การจะสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเอง/ 25 ข้อคิดเพื่อความเข้าใจในชีวิต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
2013-01-11เมื่อเธอหาว่าฉันอ้วน/ เริ่มต้นดี เริ่มวันนี้ที่ปีใหม่/ กิจกรรมวันเด็กกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง