รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-02-13การช่วยเหลือ น.ส. ราตรี กลับไทย/ การประชุม ASIA- PACEFIC WATER SUMMIT ครั้งที่ 2/ ข้อเท็จจริงของการเลื่อนเปิด AEC ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-02-12หนังสือ 50 ประเด็นพระวิหาร/ การบรรยายเรื่องอาเซียนของท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ/ สิทธิมนุษยชน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-02-11ตอบไปรษณียบัตร/ ความสัมพันธ์ไทย-ลาว/ ผู้แทนไทย AICHR ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-02-08"เหงียน ตัน ดุง" พูดถึงปัญหาเวียดนาม/ ไทย-กัมพูชา พัฒนาชายแดนร่วมกัน/ เชียงรายประตูสู่จีนตอนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-02-07หน่วยงานไทยเตรียมรับนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน/ กัมพูชาไฟเขียวตั้ง กก. ชายแดน/ ธุรกิจการบินอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-02-06ตัวอย่าง 50 ประเด็นถามตอบกรณีปราสาทพระวิหาร/ นายกฯ ฝรั่งเศสเยือนไทยรอบ 23 ปี/ คนอาเซียน ชี้จุดอ่อนประเทศไทย/ เผยเป้าหมายโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-02-05ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-02-04พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ/ อัลกออิดะฮ์/ นักโทษหญิงในมาเลเซีัย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-02-01ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา