รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-05-06วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2556/ ข่าวสำคัในรอบสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-03รมว.จีน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ/ การเลือกตั้งในมาเลเซีย/ ชาวพุทธในพม่าก่อจราจลเผาบ้านเรือนชาวอิสลามในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-02มกุฎราชกุมารเนเธอแงนด์ ขึ้นครองราช/ สภาพบ้านเมืองและแหล่งท่องเที่ยวใกล้ด้านปอยแปต/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-01ไข้หวัดนก/ นายกเยือนมองโกเลีย/ การเปิดธุรกิจร้านอาหารในจีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-30สัมภาษณ์ทีมงานศูนย์ข่าวคดีตีความคดีปราสาทพระวิหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินรายการโดยกองวิทยุกระจายเสียง
2013-04-29สถาบันอุดมศึกษาไทยเยือนบรูไน/ งานสงกรานต์ที่เซี่ยงไฮ้/ งานผลไม้ไทยที่จีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-26การจัดประชุม APWS/ ไข้หวัดนกในจีน+ไต้หวัน/ เลือกตั้งมาเลย์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-04-25ความคืบหน้าหลังการให้การด้วยวาจาคดีตีความคำพิพากษาฯ/ แผ่นดินไหวที่เสฉวน/ รัสเซียโอกาสการค้าของไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-24แถลงข่าวของทีมทนายต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์/ ท่าทีของไทยในเวที ASEAN Summit ครั้งที่ 22 ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์