รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-09-19ฝ่ายค้านเลือกตั้งกัมพูชา/ รังสีฟูกูชิมะ/ สหรัฐ+ฟิลิปปินส์ ซ่อมรบทะเลจีนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-09-18ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/ ข้อมูลนครรัฐวาติกัน/ มอนเตเนโกร/ การใช้โอกาสเดินทางไปหางานทำในญี่ปุ่นอย่างไม่ถูกต้อง ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-09-17e-วีซ่า/นักธุรกิจไต้หวันเยือนไทย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-16หลินปิงกลับจีน/ ขายผลไม้ไทยในอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-13นิคมอุตสาหกรรมเกาหลีเหนือ+เกาหลีใต้/ สถานการณ์ในซีเรีย/ อบรมการค้าระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-09-12รัสเซียเสนอทางออกเลี่ยงโจมตีซีเรีย/ AEC จุดขายดึงดูดทุนจาก สวิส-อิตาลีเข้าไทย/ เมียนมาร์เปิดด่านใหม่พุน้ำร้อน-ทวาย ดำเนินรายการโดยวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-09-11สัมภาษณฺนักศึกษามหิดลที่ไปดูงานที่ไต้หวัน/ มาเลเซีย ตอน 2/ ระบบการปกครองของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-09-10สถานการณ์ในซีเรีย/ การเลือกตั้งกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-09สัมภาษณ์นักศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไต้หวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง