รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-11คณะเยาวชนเยือนแผ่นดินแม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี/ สุรินทร์ แนเพิ่มลงทุนการศึกษารับประชาคมอาเซียน/ สหรัฐ-อียู ร่วมมือเปิดการค้าเสรีกรอบใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-10จุดผ่านแดนไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน ตอน2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-09วีซ่าญี่ปุ่น/ ภูเขาไฟฟูจิขึ้นทะเบียนมรดกโลก/ การประชุมทรัพย์สินทางปัญญาโลก ดำเนินรายการโดยคุณเบญาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-08ยุวทูตความดีไปปีนัง/ ผลการเยือนไทยของนายกอินเดีย/ การศึกษาแบบอาเบะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-05การประชุม AMM-PMU บรูไน/ จราจลอียิปต์ ทำราคาน้ำมันพุ่ง/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสลาออก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-04สถานการณ์ในอียิปต์/ แผ่นดินไหวอินโด/ การประชุม ARF ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-03ไทยได้รับการประเมินในระดับ Tier 2 ใน TIP report/ ความร่วมมือด้านการลงทุน-ท่องเที่ยวกับจีน/ สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย/ จุดผ่านแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-02โครงการบัวแก้วสัญจร และการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดน จ.เชียงราย/ ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-01ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น/ การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในจีน/ สอท. บริจาคเงินช่วยเหลืออินเดีย/ ออท.บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง