รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-05-27สัมภาษณ์พระแอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-24สหรัฐใกล้เลิกคว่ำบาตรพม่า/ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเยือนพม่า/ ไทยจะเสนอชื่อจัดงาน World Expo ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-23ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-22ยุทธศาสตร์รัสเซียในอาเซียน/ จับตาประชุมทูตพาณิชย์เสนอลดเป้าการส่งออกเหลือ 5%/ นายกรัฐมนตรีหารือการค้าข้าวให้บังกลาเทศ 3 ปี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-21คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว ที่เชียงใหม่/ Africa Day/ Thai Curry Night ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-20เล่าเรื่องลาว/ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ งานมหกรรมสินค้าอาหารที่ฮ่องกง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-17ข้อริเริ่มไทย-แอฟริการ/ การประชุม Water Summit/ เรืองหลวงนราธิป เยือนโฮจิมินห์
2013-05-16สินค้าไทย 80 รายการ เจาะตลาดคุณหมิง/ ญี่ปุ่นจับมือไทยปฏิวัติวงการแพทย์/ เรือโรฮิงฐาล่มขณะหนีพายุไซโคลน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-15การประชุม 2nd Asia Pacific Water Summit/ บ้านพี่เมืองน้องอยุธยา-เปอร์เซีย/ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์