รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการชนะ เมี้ยนเจริญ


ศิรวัชร จรัสโชค


รติกร วงษ์สุวรรณ

วาไรตี้การทูต

โดยคุณ ชนะ เมี้ยนเจริญ, ศิรวัชร จรัสโชค, รติกร วงษ์สุวรรณ

วัน หัวข้อ
2017-12-20สิ่งแวดล้อมกับการทูต
2017-12-13ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการทูต สัมภาษณ์ ดร.สุรัตน์ จงดา
2017-12-06กีฬากับการทูต
2017-11-29ดนตรีกับการทูต
2017-11-22อาหารกับการทูต
2017-11-15สู่เส้นทางนักการทูต ตอนที่ 2
2017-11-08สู่เส้นทางนักการทูต
2017-11-01โครงการในพระราชดำริ กับนักการทูต
2017-10-04มารยาทบนโต๊ะอาหาร