รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการบัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันพุธ (อีสาน)

โดยคุณ บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข่าวสารที่เน้นการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนำเสนอเป็นภาษาอีสาน

วัน หัวข้อ
2020-04-08กองทุนชัยพัฒนากู้ภัยโควิด-19
2020-04-01อนุมัติงบ 660 ล้าน ซื้อหน้ากาก N95 / ชุด PPE จากจีน
2020-03-18พาณิชย์เร่งผลิตหน้ากากอนามัยวันละ 2 ล้านชิ้น/ สภาอุตสาหกรรมขอประชาชนมั่นใจมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
2020-03-04มาตราของรัฐกับการรับมือไวรัส COVID-19
2020-02-26ผลกระทบต่อเนื่องของไวรัสโควิด-19ของไทยและต่างประเทศ
2020-02-19มาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในต่างประเทศ
2020-02-12ผลกระทบจากไวรัส"โคโรนา"
2020-01-15มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่