รับฟังรายการสด
สานไมตรี พิธีการทูตสานไมตรี พิธีการทูต
06:30-07:00 น.

วีดิทัศน์ ทำดีเพื่อพ่อ ให้โลกรัก

                               

socialmedia50ASEAN3 CASEAN Thailandธุรกิจสื่อ มุมมองใหม่ของประชาคมการเคลื่อนย้ายแรงงาน

หมายเหตุ : ท่านสามารถโหลดวีดีโอจาก You Tube ได้โดยการ Copy URL แล้วไปแปะที่ Website : https://en.savefrom.net/

 

 

 

 

 

 

 

Page Options Related Content Extende