รายการธนชัย ทับทอง

SPICE OF ASIA

โดยคุณ ธนชัย ทับทอง

 

                    จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

รายการเกี่ยวกับความหลากหลายของเอเชีย นำเสนอในภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2015-12-30Journey of Buddhism across Central Asia
2015-12-23Horse and Nomads life In Central Asia
2015-12-16Nuclear-Weapons-Frees World Declaration ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-12-09Central Asia and Turkish-Russian Tensions ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-12-02the 3rd Gas Exporting Countries Forum (GECF) ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-11-25Japan out Country Asia
2015-11-18Semipalatinsk Nuclear Test Site ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ชินสวนานนท์ และคุณธนชัย ทับทอง
2015-11-11KAZACSATAN PRESIDENT VISIT TO UK AND FRANCE
2015-11-04John Kerry's Visit to Central Asia ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง