รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2016-12-08คำศัพท์ใช้ในโรงแรม+สำนวน ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2016-11-24tribute to HM king Bhumibol Adulyadej ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-11-17UNGA สาระพิเศษเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-11-03รวมคำศัพย์คำย่อน่ารู้ทางการทูต ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา จันทวี
2016-10-27การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา จันทวี
2016-10-20passport : เกร็ดภาษาอังกฤษจากหนังสือเดินทาง ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-10-13อังกฤษวันละนิดกับ ACD ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-10-06UNGA71 : บทบาทไทยในเวทีโลก ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-09-29UNGA 71 : a Universal Push to Transform Our World ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง