รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2013-10-03คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-26ประเทศกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-19คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สปป. ลาว ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-12Demonym ของรัฐในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-05คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-29ชื่อเมืองและจังหวัดของเมียนมาร์เป็นภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-22คำศัพท์เกี่ยวกับ UNSC ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-15Form จดหมาย ภาษาอังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-08Happy Birth Day ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา