รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

Sparkling English

โดยคุณ ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำศัพท์ และสาระน่ารู้ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2017-01-26Season's GreetingS
2016-12-29ศัพท์ตำแหน่งทางการทูต ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-12-22
2016-12-15World Soil Day 2016 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-12-08คำศัพท์ใช้ในโรงแรม+สำนวน ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา ฉันทวี และคุณธีรเจต กรางนุรักษ์
2016-11-24tribute to HM king Bhumibol Adulyadej ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-11-17UNGA สาระพิเศษเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
2016-11-03รวมคำศัพย์คำย่อน่ารู้ทางการทูต ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา จันทวี
2016-10-27การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณอัจจิมา จันทวี