รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-02-08มุสลิมในอเมริกา
2019-02-01ทำความรู้จัก World Assembly of Muslim Youth (สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย)
2019-01-25อยู่อย่างไร ในวันคลุกฝุ่น
2019-01-11วันเมตตาศาสนูปถัมภ์
2019-01-04การปฏิบัติศาสนกิจ กับการใช้สื่อโซเชียล
2018-12-28การสร้างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
2018-12-21โรงเรียนร็อบบานีย์ เขายายเที่ยง
2018-12-07วันใหม่ ชีวิตใหม่
2018-11-30ชวนร่วมมงาน โรงเรียนศรัทธาชน