รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-11-24ความเจ็บป่วยคือการลดโทษ
2017-11-17การแสวงหาปัจจัยยังชีพ
2017-11-10วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้ว
2017-11-03สังคมอยู่ได้ด้วยการตักเตือน
2017-10-20การศรัทธาต่อพระเจ้า
2017-10-13มาเข้าใจอิสลามกันเถอะ ตอนที่ 3
2017-10-06มาเข้าใจอิสลามกันเถอะ ตอนที่ 2
2017-09-29มาเข้าใจอิสลามกันเถอะ ตอนที่ 1
2017-09-22แก้ไขปัญหาสังคมด้วยอัลกุรอ่าน