รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2017-04-21ibank
2017-04-14มุสลิมกับสงกรานต์
2017-04-07บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
2017-03-31เมื่อผู้ศรัทธาป่วย
2017-03-24ผิดคืออภัย
2017-03-10คำทำนายของท่านศาสดา ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-03-03หลักการขั้นพื้นฐานของอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2017-02-17การศึกษาอัลกุรอ่าน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์