รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2013-08-05รอมฎอน ตอนที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-08-02รอมฎอน ตอนที่ 20 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-26รอมฎอน ตอนที่ 15 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-19รอมฎอน ตอนที่ 10 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราขญ์
2013-07-12รอมฎอน ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-05วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-06-28การเตรียมตัว เข้าสู่รอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-06-21บริหารวิกฤตให้เป็นโอกาส ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-05-31เศรษฐกิจยุคคอลีฟะฮ์อุมัร ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์