รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2014-05-23แก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุภพา เรืองปราชญ์
2014-05-09การแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วนสันติวิธี ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-05-01การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2014-04-04เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอน 3 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-28เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย อวัยวะ ธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของ ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-21เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่างกาย/ อวัยวะ ตอน 1 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-10นาโนเมดิซีน ข่าวดีของผู้ป่วยเบาหวาน/ ปัญหาของรถพลังงานแสงอาทิตย์/ อาชีวะไทยคว้าแชมป์โลกแกะสลักหิมะน้ำแข็งเป็นปีที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-12-06เตรียมตัวเลือกตั้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-10-18ธนาคารกิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์