รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-05-20วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-05-13ท่านถาม อิสลามตอบ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-29ศาสนทูตพยากรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-22จุดยืนมุสลิม กับการเล่นสงกรานต์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-15ท่านถาม อิสลามตอบ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-08ข้อห้ามในอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-04-01วิทยากรกระบวนการ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-03-25การประชุมผู้นำ แม่โขง-ล้านช้าง , การประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง 18 จังหวัด
2016-02-26องค์ประกอบสำคัญของความเชื่อ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์