รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-10-02บุคลิกของมุสลิมที่สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-09-25ความสำคัญของกุรบ่าน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-09-11ผู้บริหารมืออาชีพ
2015-08-07อัลกุรอ่านกับการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-06-12ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-05-29อัลกุรอ่านกับการให้ความสำคัญเลี้ยงดูเด็ก
2015-05-01ความมั่นคงของชีวิตคู่ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-04-10โอวาทเพื่อการสร้างครอบครัวเปี่ยมสุข ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์