รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สำหรับชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป เช่น หลักศาสนา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-09-16ศาสนาคือการตักเตือน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-09-09ทำไมมุสลิมต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-09-02ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อีกครั้ง) ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-26ยารักษาโรคที่อัลกุรอ่านแนะนำ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-12วิธีรักษาโรค ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-08-05การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-07-22แก่นแท้ของการป่วย ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-07-15ชีวิตการทำงาน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-06-03เตรียมตัวสู่รอมฎอน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์