รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-03-25การประชุมผู้นำ แม่โขง-ล้านช้าง , การประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง 18 จังหวัด
2016-02-26องค์ประกอบสำคัญของความเชื่อ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-02-19ตอบคำถามเพื่อนต่างศาสนิก ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-02-05ตอบคำถามเพื่อนต่างศาสนิก ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-01-29ทางรอดของสังคม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-01-22ทำไมอิสลามถึงมีข้อห้ามจุกจิกเยอะไปหมด ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-01-15มหัศจรรย์แห่งอัลกุรอ่าน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-01-08คำทำนายของท่านศาสนทูต ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์