รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-10-16ศาสนาสมบูรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-10-09บุคลิกของมุสลิมที่สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-10-02บุคลิกของมุสลิมที่สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-09-25ความสำคัญของกุรบ่าน ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-09-11ผู้บริหารมืออาชีพ
2015-08-07อัลกุรอ่านกับการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-06-12ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2015-05-29อัลกุรอ่านกับการให้ความสำคัญเลี้ยงดูเด็ก