รายการสุภาพ เรืองปราชญ์

หลายคนอยากรู้

โดยคุณ สุภาพ เรืองปราชญ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสาระน่ารู้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หลักศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม และเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2016-12-16การบริหารความขัดแย้ง ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-12-02ทำอย่างไรให้สังคมอยู่รอด ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-25วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-18วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-11-04วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-28วิธีรับมือกับความเศร้า ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-21พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อชาวมุสลิม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-14ความจำเริญที่หายไป ดำเนินรายการโดยคุณาุภาพ เรืองปราชญ์
2016-10-07แนวคิดธุรกิจอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์