รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-01-18Green Space for All? ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปรีชาญา ชาวกัณหา
2016-01-11COP 21
2016-01-04The Ocean Clean up
2015-12-28New Year's Gifts : Second Hand Culture
2015-12-21Culture and Sustainable Development ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปรีชาญา ชาวกัณหา
2015-12-14Cool Earth ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปรีชาญา ชาวกัณหา
2015-12-07once upon a forest , การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนแผ่นฟิล์ม
2015-11-30การจัดการน้ำ : Water Management ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปรีชาญา ชาวกัณหา
2015-11-23Trash Heroes ดำเนินรายการโดยคุณนิรุตติ์ บ้านนบ และคุณปรีชาญา ชาวกัณหา