รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-10-10มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-10-03เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-09-26เทคโนโลยีการรีไซเคิลทองคำบริสุทธิ์จากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้สารไซบาไนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-09-19พลังงานชีวภาพ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-09-12ปะการังฟอกขาว ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-09-05โครงการแยกแลกเบี้ย ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-29บัววัฒนารีสอร์ท บ้านต้นไม้ ดึงธรรมชาติลดพลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-08-22เทคโนโลยีสะอาด ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-15การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยเมกะโปรเจคของเนเธอร์แลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์