รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2017-04-04TU ASEAN EXPO 2017/ การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3
2017-03-28การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ/ การประชุมโต๊ะกลมที่ภูฎาน/ กิจกรรมที่ สอท. ต่างๆ
2017-03-21วุฒิสภาสหรัฐฯ รับรองข้อมติเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9/ ความเป็นมาของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ
2017-03-14ผลการประชุม IORA/ กิจกรรม สอท. / สกญ. ทั่วโลกในรอบสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-03-07IORA/ UNHCR/ MFA CEO Forum with Airbus ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-02-28โครงการสหประชาชาติสัญจร ณ เชียงราย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุลชร
2017-02-21คณะ OIC เยือนไทย/ สมาคมกอรีฯ เยี่ยมคาราวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ AMM Retreet ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-02-14บัวแก้วสัญจรที่สกลนคร/ มุมมองผ่านสื่อ+โครงการสัญจรอื่นๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2017-02-07รายงานผลการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 2559 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร